ประวัติและผลงาน"เล่าขานพลังการเรียนรู้…ประเด็นสุขภาพดีบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
งานหกรรมพลังเยาวชนพลังสร้างสรรค์เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3
ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง


­

         สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจิดาภา ติละ ชื่อเล่น ปอค่ะ เป็นตัวแทนจากประเด็นสุขภาพดีบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง หากถามว่าทำไมพวกเราถึงต้องมาทำโครงการนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ข่าวสารที่ออกมาแต่ละช่วงไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร สารพิษตกค้างในแม่น้ำ เมื่อสารพิษตกค้างในน้ำทำให้เมื่อทานอาหารจากน้ำส่งผลให้สารพิษตกค้างในร่างกายจำนวนมาก คนในชุมชนเกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ เช่น นิ่วในไต มะเร็ง เบาหวาน ความดัน ฯลฯ อีกทั้งเมื่อภาคการเกษตรมีการใช้สารเคมีต้นทุนสูงแต่การขายมีราคาต่ำ ทำให้คนในชุมชนต้องหันเหออกไปทำงานต่างจังหวัด ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง เยาวชนในชุมชนเองก็ไม่สนใจคนรอบข้างเล่นแต่โซเชียล ปัญหาเหล่านี้ทำให้พวกเราไม่สามารถที่จะนิ่งดูดายได้จึงได้ลุกขึ้นมาหาสาเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวและค้นหาวิธีการที่จะสามารถช่วยคนในชุมชนให้มีสุขภาพดีขึ้นไม่มากก็น้อยตามแรงที่พวกเรามี

         การทำงานของพวกเราเริ่มจากการได้มานั่งคุยกันเพื่อหาปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆ การที่คนแก่ในชุมชนถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานดูแล เราก็ได้รู้ถึงสาเหตุอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอย่างแรกที่ต้องลงมือทำของพวกเราก็คือ การหาสมุนไพรที่ใกล้ตัวที่ใช้ในการรักษาโรคของคนในชุมชนซึ่งห่างหายกันไปนานมาก บางกลุ่มได้ลงมือทำเลยคือการเข้าไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ บางกลุ่มได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการกินอยู่การซื้อขายผักในชุมชน จากนั้นก็ลงมือสำรวจสมุนไพรในการรักษาที่มีทั้งในป่า ในชุมชนจากครูภูมิปัญญาในชุมชน สำรวจการปลูกผักพื้นบ้านในชุมชน ผักที่มีตามธรรมชาติ เมื่อสำรวจแล้วบางชนิดเราก็นำมาปลูกในชุมชน เราเรียนรู้การปรุงยาสมุนไพรในการรักษาโรค เราเรียนรู้เรื่องการทำลูกประคบ การนำผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านปลูกมาขายให้คนที่ไม่สามารถปลูกได้ และการเล่นโซเชียลของเราก็เปลี่ยนไปจากการเล่นเพื่อความสนุกแต่ก็กลับมาเป็นการเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยการนำมาเป็นเครื่องมือในการขายของที่มีในชุมชน ก่อเกิดรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชน สิ่งที่พวกเราทำส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โรคที่เป็นอยู่ก็ทุเลาลง ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากพวกเราซึ่งเราได้เห็นรอยยิ้มของพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วมีความสุขมีความภาคภูมิใจ

         ท่านจะเห็นว่าจากสิ่งเล็กๆ ที่พวกเราทำส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความสุขหันมาใส่ใจกันมากขึ้น แต่เห็นอย่างนี้แล้วการทำงานของพวกเราไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ท่านคิดคะ ปัญหาเกิดขึ้นทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกัน การไม่เข้าใจกันในกลุ่ม การสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่ต้องใช้ความเข้าใจอย่างมาก แต่พวกเราก็ผ่านปัญหานั้นมาได้ สุดท้ายนี้ขอฝากกับทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานนี้น่ะค่ะ ว่า สมุนไพรใกล้ตัวเป็นสิ่งที่มีค่าเราควรเก็บรักษาไว้ให้คู่กับคนในชุมชน คนแก่มีเรื่องราวที่อยากเล่าให้เราฟังมากมายเพียงแต่วางโทรศัพท์ในมือท่านแล้วเข้าไปคุยกับท่านแค่นี้ก็มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อาหารการกินที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจด้วยความเร่งรีบหากเราหันมาใส่ใจสักนิดก่อนจะรับประทานก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายของเราค่ะ หรือแม้กระทั่งการเล่นโซเซียลที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์เราจะทำให้มีประโยชน์ได้อย่างไร


รายละเอียดกิจกรรมได้ที่ : มหกรรมพลังเยาวชน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิดปี 3"