ธนชัย ศาลาคาม
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.น่าน
ประวัติและผลงาน

ความโดดเด่น :

  • เป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพี่เลี้ยงและเด็ก เยาวชนในชุมชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนร่วมทำงานร่วมกัน
  • เป็นผู้นำธรรมชาติ โดยการทำก่อน ไม่เกี่ยง ตรงเวลา มีวินัยในการแยกขยะ
  • รับผิดชอบต่องานและเด็ก เยาวชนที่ดูแล

       โอ๊ต ธนชัย ศาลาคาม กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวโจกเด็กประจำชุมชนบ้านแพะกลาง โอ๊ตชอบเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก เพราะแม่ซื้อเกมต่อเลขคำนวณ (A-MATH) โอ๊ตเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ อยู่บ้านจะเล่มเกมจากโทรศัพท์ ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านบ้าง โอ๊ตเข้าร่วมโครงการเนื่องจากพี่เอม (พี่เลี้ยง) ชักชวน ด้วยความที่อยากเล่นกับเพื่อน อยากสนุก จึงเข้าร่วมและรับตำแหน่งเป็นรองประธานโครงการ โอ๊ตเริ่มจากที่บ้านแยกขยะถุงพลาสติก ขวดน้ำ กระป๋องกาแฟ ขวดแก้ว ส่วนขยะเปียกก็แยกไปทำปุ๋ย โดยทำร่วมกับพ่อ

       หน้าที่ของโอ๊ตคือชักชวนเด็ก ๆ ในชุมชนมาเก็บและแยกขยะ ส่งต่อขยะเปียกให้ผู้ใหญ่ทำปุ๋ย พิมพ์งานที่สัมภาษณ์ เมื่อทำงานเสร็จจะพาเยาวชนไปเล่นน้ำและส่งกลับบ้าน โอ๊ตเป็นตัวกลางระหว่างพี่เอม (พี่เลี้ยง) กับน้องเยาวชน เพราะที่ผ่านมาพี่เอม ค่อนข้างดุและสั่งการจนเยาวชนไม่กล้าออกมาช่วย การมีโอ๊ตทำให้ทุกคนผ่อนคลาย วางใจ และรู้สึกอิสระ พี่เอมก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี และปรับตัวให้เข้ากับเยาวชนในชุมชน จนกลายเป็นทีมที่ทำงานอย่างเข้าใจ

       นอกจากขยะ โอ๊ตเคยทำแปลงผักของชุมชน ปลูกผักหลายอย่าง บ่มเพาะความเป็นจิตสาธารณะ เพราะผักที่ขายจะนำมาสมทบรายได้ของกลุ่มในชุมชน และได้ทักษะการปลูกและดูแลผัก การทำงานชุมชนทำให้พ่อ แม่ เห็นการเปลี่ยนแปลงของโอ๊ตอย่างชัดเจนและชื่นชมที่เขาเอาเวลาไปช่วยงานในวันหยุด การลดการใช้โทรศัพท์ มีเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอก โอ๊ตสนุก ภูมิใจ ที่มีผู้ใหญ่ในชุมชนชื่นชม

       โอ๊ตยังมีอาการประหม่าบ้าง เวลาที่ต้องนำเสนอโครงการ ก่อนไปเขาจะซ้อมการนำเสนอ เรียงลำดับ เน้นคำด้วยสีในจุดที่สำคัญ แม้ช่วงแรกจะตะกุกตะกัก แต่โอ๊ตก็ก้าวข้ามความอาย ปล่อยให้การเสนอลื่นไหลไปตามร่างกายและหัวใจที่พร้อมจะเผชิญ เขาประเมินตัวเองว่าทำได้ 60 % หากจะพัฒนามากกว่านี้จะต้องพูดให้บ่อยขึ้น กล้าขึ้น และสร้างความคุ้นเคยกับคนเยอะ ๆ เขาพบว่าตัวเองมีทักษะในการแยกขยะ และมีวินัยในการแยกขยะทุกครั้ง ช่วงเวลาทำโครงการโอ๊ตค้นพบคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี คือลงมือทำ รับฟัง ไม่ออกคำสั่ง ตรงต่อเวลา เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้อง

       ชุมชนของโอ๊ตเปลี่ยนไป สะอาด คนในชุมชนมีจิตสำนึกร่วมกัน รู้ว่าต้องเก็บขยะ อย่างไร เด็ก ๆ เปลี่ยนไปเมื่อเห็นขยะตกจะเก็บและรู้ว่าชิ้นไหนนำมารีไซเคิลได้ ก็จะเก็บใส่ถุงแยกขยะ โครงการบริหารธนาคารขยะได้ติดตั้งสำนึก ความรู้ ให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ใกล้ชิดตลอดการทำโครงการฯ ในอนาคตโอ๊ตอยากเป็นครูคณิตศาสตร์ เขาคิดว่าการทำงานชุมชนจะนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ เพราะเขาได้สังเกตนิสัยเด็ก ๆ เห็นความหลากหลายของนิสัยที่ต่างกัน คิดว่าการเป็นครูต้องเอาใจใส่เด็กและเห็นรายละเอียดตรงนี้