ศราวุธ แก้วบุตร
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายศราวุธ แก้วบุตร (ครูเอ็กซ์)

ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลา

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ : 

1. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

2. การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator)

3. การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน

4. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

5. การเป็นวิทยากรให้ความรู้