ไมตรี แสงบัวภา
นักศึกษาวิทยาลัยหนองคาย ผู้ร่วมพัฒนาระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Smart Fairy Mushroom
เยาวชน ใน Ultra Cannabis
บุคคลที่คุณอาจสนใจ