สิทธิไชย สิงห์มหาไชย
อาจารย์วิทยาลัยหนองคาย อาจารย์ที่ปรึกษาระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา ใน โครงการต่อกล้าอาชีวะ
อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Smart Fairy Mushroom
อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Ultra Cannabis
บุคคลที่คุณอาจสนใจ