ณัฐภาส อัตรา
อาจารย์วิทยาลัยหนองคาย อาจารย์ที่ปรึกษาระบบอีแว็ปสมาร์ทฟาร์มเห็ด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Smart Fairy Mushroom
บุคคลที่คุณอาจสนใจ