พีรวิชญ์ อกะเรือน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ผู้ร่วมพัฒนาเครื่องคัดแยกมะนาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ