จรูญ ชาติไทยเจริญ
อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อาจารย์ที่ปรึกษาเครื่องคัดแยกมะนาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา ใน เครื่องคัดแยกมะนาว [LEMON SORTING MACHINE]
บุคคลที่คุณอาจสนใจ