วิลัยลักษณ์ หงส์วรางกูร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารแผนงาน สสส.
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมขับเคลื่อน ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล