มณีรัตน์ นานาประเสริฐ
เยาวชนกลุ่มปลาดาว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประวัติและผลงาน

อ่านทั้งหมดได้ที่ http://goo.gl/VYoFpW