ธีรภาพ แซ่เซีย
ครูอาสา โครงการ Teach For Thailand และสอนที่โรงเรียนคลองหนองใหญ่ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ครูต้นเรื่อง ใน โครงการภาคีพูนพลังครู
ประวัติและผลงาน

 

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง


            

                                          คลิกชมบอร์ดนิทรรศการ                                                 คลิกอ่านเอกสารถอดบทเรียน­

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF : ธีรภาพ แซ่เชี่ย