คุณชวลิตร วรรณดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล (อดีตครูแกนนำ โรงเรียนศีขรภูมิ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ