นายปิยะชาติ เศวตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ