คุณธีระศักดิ์ ธีรวัจณนาภา
ทีมขับเคลื่อน ภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ