คุณสุรีย์พร ปาละพันธ์
ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


บทบาท/ความรับผิดชอบ

  • นิเทศ ดูแลโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม และ โรงเรียนวัดธาตุทอง
  • รับผิดชอบด้านการประสานงาน และงบประมาณ และ ถอดบทเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม และ โรงเรียนวัดธาตุทอง