เด็กชายวิสุวัตร เดชศักดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนวัดพราหมณี
ประวัติและผลงาน

ความสามารถ

  เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน


งานที่ภูมิใจ

   เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่ชนะเลิศ  กีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา  2554