เด็กชายนนทชาติ สืบจากศรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนวัดพราหมณี
ประวัติและผลงาน

ความสามารถ

  การเป็นผู้นำในดำเนินงานด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


งานที่ภูมิใจ

  ได้รับความไว้วางใจจากครูและเพื่อนนักเรียน