ดร.ดวงใจ บรรทัพ
ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมขับเคลื่อน ใน ภาคกลางและภาคตะวันออก