คุณรำภา เพชรหงษ์
ครูโรงเรียนเทศบาลจามเทวี จ.ลำพูน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ความประทับใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


 ก่อนอื่นขอแนะนำตัวนะคะ ชื่อนางรำภา  เพชรหงส์  ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี  อ.เมือง จ.ลำพูน ความรู้สึกตอนนี้ก็คือ มีความภาคภูมิใจมาก ในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาหมาด ๆ นั้นก็คือการจัดทำโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหน่วยพืชผักรักษ์ไทย ประกวดแข่งขันระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ และได้มีโอกาสนำโครงงานชิ้นนี้ไปประกวดแข่งขันอีกครั้งในงาน  “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2555”  ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้รับรางวัล แต่ก็ถือว่าเราได้รับประสบการณ์และความรู้เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป