จุรีรัตน์ แคยิหวา
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหน้าเมือง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ