สมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าคลอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ