อะหมาร สันนาหู
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ