ซันญ่า ขุนจง
นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาจีน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ