นางสาวชมพูนุช พ่วงทรัพย์สิน
นักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นางสาวชมพูนุช พ่วงทรัพย์สิน เล่าว่า เมื่อก่อนเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงคนอื่น ไม่เคยคิดตรึกตรองก่อนว่าหากทำสิ่งใดแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง เช่น เมื่อก่อนเวลาครูนัดสอบสัปดาห์ที่จะถึง ก็โหมอ่านหนังสือ บางครั้งอ่านจนถึงเช้า พอวันสอบทำให้ปวดหัว คิดอะไรไม่ค่อยออก ทำข้อสอบไม่ได้ แต่ปัจจุบันรู้จักการบริหารเวลามากขึ้น ทยอยอ่านหนังสือทุกๆ วัน เมื่อถึงช่วงที่อาจารย์นัดสอบก็เพียงแค่อ่านทบทวนบางส่วนเท่านั้น ทำให้ไม่เครียดและทำข้อสอบได้ดีขึ้น อีกทั้งการพักผ่อนน้อยทำให้มีก้อนไขมันสะสมใต้ตา ต้องเสียเงิน และเสียเวลาไปผ่าตัดตุ่มหนองที่เกิดขึ้นบริเวณรอบๆ เปลือกตาทั้งบนและล่างถึง 4 ครั้ง พ่อแม่ที่บ้านจึงเป็นห่วงในเรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงที่อยู่โรงเรียนประจำ แต่ปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยห่วงแล้ว นอกจากนี้ ชมพูนุชยังช่วยครอบครัวทำการเกษตรบ้าง เช่น พืชผัก ผลไม้ ประหยัดอดออมมากขึ้น โดยมีการวางแผนการใช้เงิน เมื่อแม่ให้ค่าขนมก็จะใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพราะเมื่อมาอยู่โรงเรียนประจำการซื้อขนมรับประทานเองแทบจะไม่มี ที่สำคัญเงินจำนวนนี้จะนำมาใช้สำหรับสมัครสอบและการเดินทางเพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
 “วิธีการอ่านหนังสือของหนูไม่เหมือนคนอื่น คือจะเลือกอ่านวิชาที่ชอบมากที่สุดก่อน ที่ไม่ชอบก็เรื่องคำนวณ เวลาอ่านคำนวณแล้วเครียดๆ ก็จะเปลี่ยนไปเอาวิชาที่ไม่เครียดมาอ่าน อย่างสุขศึกษา เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ทำให้จดจำได้ดีขึ้น ปัจจุบันหนูได้เกรดเฉลี่ย 3.6 ติดอันดับ 1 ใน 10 ของชั้น ม. 6 ซึ่งวิธีการที่หนูทำได้ดีแบบนี้ก็จะเล่าให้เพื่อนฟังบ่อยๆ เพื่อนก็นำไปใช้บ้าง บางคนทำได้ บางคนก็ทำไม่ได้ ”