อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
Web Developer มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประวัติและผลงาน

Web Master ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ปริญสิริ

Web Developer มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการบริหารผลิตภัณฑ์ GTS Channel

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน
อมาวสี แวนเดอร์โมเลน