อารีซา เจ๊ะสือแม
แกนนำเยาวชน
ประวัติและผลงาน

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"


นางสาวอารีซา เจ๊ะสือแม (ลา) อายุ 18 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


มีบทบาทในฝ่ายการเงิน และมีหน้าที่ดูแลน้องๆ ในค่าย เมื่อจัดค่ายของกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงที่พาน้องๆ ไปเดินรณรงค์บนน้ำตกและเก็บขยะ


การเรียนรู้จากการทำโครงการปลูกใจ..เมล็ดพันธุ์รักษ์โลกปี 2

“เรื่องของความรู้ ได้ความรู้ ได้ทักษะ ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประสบการณ์จากปี 1 ทั้งการทำกิจกรรมกับน้องๆ การรณณรงค์และการพูดคุยกับนักท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางการหาข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้จัดรายการ ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะบนน้ำตกฉัตรวาริน"