อำภา ธวัชวิฑูรย์
แกนนำเยาวชน
ประวัติและผลงาน

นางสาวอำภา ธวัชวิฑูรย์ (นุ้ย) อายุ 24 ปี

กำลังศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ


แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

ด้วยความรักชุมชนของตนเองทำให้นุ้ยอยากพัฒนาตนเองเพื่อนำประสบการณ์ ความรู้มาพัฒนาชุมชน “ หนูก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้อยู่กับป่า ก็เลยมาหาเพื่อนใหม่ หาประสบการณ์ อยากพัฒนาเด็กรุ่นหลังให้รู้จักกับธรรมชาติ และรู้จักชนเผ่าของตัวเอง ไม่อยากให้ลืมประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าของเรา และอยากให้น้องๆได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นและเพื่อนต่างจังหวัดด้วย” นอกจากนี้การที่ได้ออกมาประสบการณ์จะทำให้นุ้ยได้แลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างถิ่นอีกด้วย


ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ (การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง ความสุข ฯ)

ก่อนทำโครงการขาดการวางแผนในการทำงานรวมถึงขาดวิธีคิดที่เป็นระบบ และไม่มีความรู้เรื่องการทำบัญชี หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมในโครงการไปแล้วมีความเข้าใจในกระบวนการทำกิจกรรม และทำงานอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น ได้เรียนรู้ร่วมออกแบบวางแผนการทำกิจกรรมในค่ายและวิธีการทำสันทนาการ ได้ฝึกการทำบัญชีและทำรายงานสรุปการเงิน จดบันทึกจากการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลได้