นายโมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง
แกนนำเยาวชน
ประวัติและผลงาน

คลิกอ่าน "ถอดบทเรียน"


นายโมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง (ครูอาวี) 

ตำแหน่ง/อาชีพ เป็นครู กศน.สุไหงปาดี

­

บทบาท การหนุนเสริมการทำงานของกลุ่มเยาวชน / กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน ให้คำปรึกษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำงานอย่างมีระบบ เป็นกันเองให้ความสนิทสนมเป็นแบบพี่น้อง พร้อมช่วยปัญหาทุกๆเรื่อง มีการเยี่ยมเยือนบ้าน/ผู้ปกครองเยาวชน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจและภูมิใจการทำงานด้านจิตอาสา สิ่งแวดล้อมของเยาวชน

­

            “เรื่ององค์ความรู้ การทำงานต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา ได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาอย่างแท้จริง ได้ตรวจสอบตนเองว่ากิจกรรมที่ทำนั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่มองว่าทำไปเพราะเราอยากทำเพียงอย่างเดียว

          การขับเคลื่อนโครงการโดยเยาวชน พบว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะได้เรียนรู้จากของจริง ให้เยาวชนสามารถคิดได้ วางแผนได้ ทำได้ สรุปบทเรียนได้ รายงานได้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากของเยาวชน

          การแสดงบทบาทของพี่เลี้ยงที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันกับเยาวชน ตามหน้าที่ของตนเอง”