นางสาววัชราพร การคลอด
แกนนำเครือข่ายเยาวชนชายฝั่งอันดามันตอนบน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน โครงการหินก้อนเดียว
ประวัติและผลงาน