เพชรน้ำหนึ่่ง ปุ่นเต็ก
เยาวชนผู้ประสานงาน
ประวัติและผลงาน

นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง ปุ่นเต็ก (มิว) อายุ 22 ปี

กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

หน้าที่รับผิดชอบ เยาวชนผู้ประสานงาน


การเรียนรู้จากการทำโครงการเยาวชนสำรวจพันธุ์ไม้ในป่าชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่คนในชุมชน

“บางครั้ง คิดอะไรออกก็พูดเลยบางครั้งคิดหลายอย่างก็พูดหลายอย่าง เลยไม่ชัดเจน บางครั้งไม่มั่นใจในความคิด ทำให้อธิบายความออกมาได้ไม่เก่ง แต่หลังจากผ่านกระบวนการอบรมทั้งสามค่ายโดยเฉพาะค่ายที่ 3 เริ่มพูดช้า และชัดเจนขึ้น อธิบายความได้มากขึ้น บอกเล่ากิจกรรมที่ทำในชุมชนให้แก่เพื่อนเยาวชนได้เข้าใจอย่างดีและครบถ้วน ได้รู้ปัญหาของป่าชุมชนและวิธีการแก้ปัญหามากขึ้น (พอได้ลงมือเองก็มีโอกาสรับรู้เผชิญปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตัวเยาวชนเอง)”