นางสาวกาญจนา กาวิชัย
แกนนำเยาวชน กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ