นางสาวสุภษา ถิ่นจะนะ
ผู้จัดการฝ่ายกระจายทุน โครงการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การศึกษา

ปริญญาตรี ศศบ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ มูลนิธิกองทุนไทย (2551-ปัจจุบัน)
- เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กลุ่มครูกัลยาณมิตร (2550-2551)
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย (2549-2550)
- ผู้จัดการศิลปิน (น้าต้อม สองวัย) (2546-2548)
- เจ้าหน้าที่เครือข่ายเดือนตุลา (องค์กรอิสระ) (2544-2545)
- อาสาสมัครมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งประเทศไทยฯ (2543-2544)

 

ประสบการณ์อื่นๆ

- ผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน: สานศิลป์...รักษ์ถิ่นเกิด มูลนิธิกองทุนไทย (สสส.สนับสนุน) (2553-2554)
- ผู้ประสานงานโครงการค่ายเยาวชนทำสื่อ มูลนิธิกองทุนไทย (2552)
- เป็นวิทยากรค่ายเยาวชนหลายครั้ง (ระหว่างปี 2546-2551)
- อาสาสมัครโครงการปันน้ำใจเพื่อนสู่เพื่อน มูลนิธิเอฟเอ็กซ์บีประเทศไทย (2550)
- ผู้ประสานงานคณะกรรมการจัดงาน 30 ปี 6 ตุลา (2549)
- ฝ่ายประสานงานการจัดคอนเสริต์ (October Zone พลังฝันคนรุ่นใหม่  2549 / สองวัย 2546-2548 / สายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมิได้เปลี่ยนเลย (2545)
- เข้ารับการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน ทักษะละครรณรงค์ (2544)
- เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (2544)