พีระพงศ์ ดวงดี
ที่ปรึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ