กุสุมา คำพิมพ์
แกนนำเยาวชน โรงเรียนธัญรัตน์
ประวัติและผลงาน