ชนิตา แก้วชารี
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ