กาญจนาภรณ์ อนุพงศ์
แกนนำเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ