จิตติกรณ์ บัวเพชร
แกนนำเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุง จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ