ชุติเดช หลิ่มชู
แกนนำเยาวชนด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ