นาบุญ นาวาบุญ
กสิกร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษา ใน ปีที่ 2
ประวัติและผลงาน
  • อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เลขานุการ รองประธานสภา กทม.
  • จัดรายการวิทยุและงานสื่อโทรทัศน์