วาสนา โสะหลี
แกนนำเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการเย็บกระเป๋าผ้า ของเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ