นางสาวดวงแก้ว แกล้วทนงค์
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการทำงาน

- คณะทำงานเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติภาคใต้ โดย สปรส.

- นายสถานีวิทยุชุมชนเด็กและครอบครัว สงขลา FM 105 MHz  สังกัดสงขลาฟอรั่ม

- หัวหน้าโครงการต้นกล้าสื่อ สังกัดสงขลาฟอรั่ม

- คณะทำงานโครงการสมานไมตรีในพื้นที่โรงเรียน สังกัดสงขลาฟอรั่ม

- เจ้าหน้าที่โครงการปันฝัน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา

 

ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานโครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา


ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
นางสาวดวงแก้ว แกล้วทนงค์