อนุพงศ์ ศรีสุวรรณ์
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายอนุพงศ์ ศรีสุวรรณ์ (พิก)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. ความรู้เกี่ยวกับการทำพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

2. การถอดบทเรียนการเรียนรู้

3. การลงพื้นที่ชุมชน

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คน

5. การจัดดอกไม้และงานพิธีรีตองในโอกาสต่างๆ (ร้าน Flower Art)

6. การรำมโนราห์ และศิลปะแขนงภาคใต้

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง