กริชกร เจริญวาที
สมาชิกโครงการกองทุนขยะเพื่อพัฒนาบ้านเกิด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน