อลิสา บินดุส๊ะ
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.สงขลา
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : Young Active Citizen The Series (EP.07) Law long beach ห้องเรียนพลเมือง


นางสาวอลิสา บินดุส๊ะ (ฝน)

ปัจจุบัน : กำลังจัดตั้งองค์กรเยาวชนที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการปกป้องชายหาด

2. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

3. การถอดบทเรียนการเรียนรู้

4. การประสานงาน

5. การสร้างเครือข่ายเยาวชน