นาบุญ นาวาบุญ
กสิกร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
ประวัติและผลงาน
  • อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เลขานุการ รองประธานสภา กทม.
  • จัดรายการวิทยุและงานสื่อโทรทัศน์