อัมรินทร์ แซ่ลิ้ม
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“ตอนเด็กๆมาอยู่กับย่าที่ชัยภูมิ แม่ให้เรียนหนังสือแต่ผมไม่อยากเรียน อยากออกมาใช้ชีวิตข้างนอก เมื่อมาอยู่กับย่าเห็นว่ามีชมรมเด็กรักนกอยู่ก็เลยลองเข้ามา และพบว่าที่ชมรมน มีกิจกรรมพาดูนก มีเพื่อนเยอะ ก็เลยสนใจลองเข้ามาร่วมกิจกรรม พอโตขึ้นก็อยากหาประสบการณ์ หาความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากไม่ได้เรียนหนังสือ ก็เลยต้องหาจากประสบการณ์ทำงาน อีกอย่างคือ “ใจชอบ” จึงได้เข้ามาช่วยงานในชมรมฯ”

 

เมื่อได้เข้าช่วยงานเปาบอกว่า “ผมมีความกล้าแสดงออกมาขึ้น และมีความสุขในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้” สิ่งที่คาดหวังในการทำงานอนุรักษ์ คือ อยากให้คนมาช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเดี๋ยวนี้ธรรมชาติ ต่างๆถูกทำลายไปมาก