ณรงค์เดช งามยิ่ง
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

น้องหลี นายณรงค์เดช งามยิ่ง อายุ 20 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

น้อง หลี เป็นลูกชายของพี่สุดาจึงได้รับการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เด็ก ได้ร่วมติดตามพ่อแม่ไปทำไร่หมุนเวียน และร่วมกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนต้นน้ำบ้านห้วยหินดำ เป็นตัวแทนของกลุ่ม เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายเยาวชนทอฝัน

 

เมื่อ เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น้องหลีจึงได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ แต่ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองหลวงซึ่งแตกต่างกับวิถีชีวิตบ้านป่าที่ห้วย หินดำเป็นอย่างมาก “มาเรียนที่กกรุงเทพ แต่มันไม่ใช่บ้านเรา อยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนอยู่บ้าน บ้านเรามีธรรมชาติ ผู้คนต่างเป็นมิตร จึงกลับมาอยู่บ้าน ช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่า”  หลังจากได้ปรึกษากับพ่อแม่แล้วน้องหลี จึงตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยและมุ่งหน้ากลับมาบ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงาน และเรียนรู้วิถีชุมชนตามรอยของบรรพบุรุษ นอกจากช่วยงานพ่อแม่ในไร่แล้ว น้องหลียังพยายามสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพืชสมุนไพร พื้นบ้าน ทำชาสมุนไพรรางจืดขาย แต่ด้วยภาระหนี้สินจากกองทุนกยศ. ที่ต้องชำระ ทำให้น้องหลีต้องแก้ไขปัญหาด้วยการกลับเข้าเมืองกรุงอีกครั้งเพื่อหางานทำ ส่งเงินคืนกองทุนกยศ. เพราะรายได้จากที่บ้านไม่เพียงพอ แม้ชีวิตในโลกของความจริงจะไม่ได้สวยงามอย่างที่ฝันไว้ แต่ความคิดของน้องหลียังคงไม่เปลี่ยนแปลง ต้องทำงานเพื่อหาเงินอีกสักพักใหญ่ก่อนหวนคืนบ้านเกิดอีกครั้ง