ระวิวรรณ ศรีทอง
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

พี่ เจนเข้ามาทำงานพร้อมกับพี่พยงค์ ศรีทอง ในพื้นที่บ้านห้วยดำในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และหลงใหลเสน่ห์ของบ้านป่าแห่งนี้จึงย้ายครอบครัวมาตั้งหลักปักฐานในหมู่ บ้านห้วยหินดำ ได้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบ้านห้วยหินดำ เมื่อพี่ๆ กลุ่มสตรีในชุมชนซึ่งพี่เจนก็ร่วมทำงานอยู่ด้วยในเรื่องของการสนับสนุนการทอ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ อยากให้เด็กๆ ในชุมชนได้รวมตัวทำกิจกรรมร่วมกัน พี่เจนจึงกำลังหนุนช่วยให้เด็กๆ ได้มารวมตัวกันและทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้ใหญ่ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ อีกหลายครั้งที่

พี่เจนมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนงาน

 

แต่ ช่วงที่ผ่านมาแกนนำเยาวชนออกไปศึกษาต่อนอกพื้นที่ทำให้กิจกรรมของกลุ่ม เยาวชนขาดช่วงไป แต่พี่เจนก็ได้ผลักดันทั้งน้องนุย และน้องหลี ให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับภายนอกเพื่อเสริมศักยภาพให้กับมาเป็นแกนนำเยาวชนรุ่นต่อไปในชุมชน เนื่องจากพี่เจนประสบอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาทำกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ต้อง หยุดชะงักลงไปบ้าง แต่ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของพี่เจนจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้กลุ่มเยาวชน ได้ฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง และช่วยดูแลแกนนำเยาวชนจนเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงพร้อมสานต่องานของ ชุมชนได้ต่อไป “บ้านห้วยหินดำต้องการพี่เลี้ยงอยู่ ต้องการคนมาช่วยทำกระบวนการ พี่วางแผนงานไว้แล้ว คุยกับพี่สุดาแล้ว แต่เกิดอุบัติเหตุเสียก่อน ถ้าหายดีแล้วก็จะกลับไปเคลื่อนต่อ เพราะเราเห็นว่ามันเคลื่อนได้” 

 

นอก จากนี้พี่เจนเป็นอีกแรงสำคัญที่จะช่วยน้องหลี ด้วยน้องหลีอยากกลับมาอยู่บ้านแต่ต้องกลับไปหางานทำในกรุงเทพอีกเพราะภาระ หนี้สินที่ต้องชำระ “คุยกับหลีตลอด คุยกับเขาว่าจะหาทางให้ได้กลับมาบ้าน มีรายได้ เราลองส่งโครงการของมอส. อยู่น่าจะได้ หวังว่าอีกไม่กี่เดือนน้องหลีน่าจะกลับมาอยู่บ้านได้อีกครั้ง เพราะเขาก็อยากกลับมา และเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการเคลื่อนงานเยาวชนในพื้นที่บ้านห้วยหินดำได้”