สุรางคณา ชำนาญมูล
ผู้ประสานงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

พี่เหมียว หรือนางสุรางค์รัตน์ ชำนาญมูล อายุ 36 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตรทำไร่ เลี้ยงวัว


พี่ เหมียวประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาอยู่บ้านซำผักหนาม ด้วยบรรยากาศที่รอบล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ น้ำตก  และถ้ำ แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนอยู่ร่วมกับ ป่า ทำให้รู้ตัวเองว่าเป็นคนรักป่า รักธรรมชาติ

เมื่อ พ่อแก้ว เข้ามาทาบทามให้ช่วยงานชุมชนพี่เหมียวจึงเป็นอีกคนที่ขันอาสาเข้ามาช่วย แม้ในช่วงแรกๆ จะไม่ได้สนใจอะไรนัก แต่เมื่อเข้ามาร่วมช่วยงานป่าชุมชนจึงได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ชอบและมีใจรัก “อยากพัฒนาบ้านของตนเอง งานทุกด้านของชุมชนจะเข้ามาช่วย พ่อแก้วบอกเราว่าไม่มีรายได้อะไรนะเหมียว  เราตอบได้ทันทีว่า จ้า ไม่เป็นไรจะเข้ามาช่วย” โดยเฉพาะงานเยาวชน พี่เหมียว พี่สาหร่ายจึงชักชวนเด็กๆ ในบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกัน แม้จะต้องมีงานของครอบครัวการทำมาหาเลี้ยงชีพที่ต้องรับผิดชอบ แต่พี่เหมียวก็จัดสรรเวลาและให้ความสำคัญกับการเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม เยาวชนบ้านซำผักหนาม 

“พา เด็กๆ ไปสำรวจป่า เที่ยวถ้ำ เอารถอีแต๊ก ไป เดือนละ 1-2 ครั้ง มีหลายอย่างที่ต้องทำแต่เอาเรื่องนี้เป็นจุดหลัก มีงานหลายอย่างต้องทำ แต่ก็ไม่ทิ้งตรงนี้” สิ่งที่พี่เหมียวเพียรทำก็เพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆ บ้านซำผักหนามได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักและภาคภูมิใจใจชุมชนของตนเอง ตลอดจนเติบโตป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็งสามารถพาเด็กๆ รุ่นต่อๆ ไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนได้ต่อไป  “อยากให้เด็กๆ มาสืบทอดต่อจากพวกพี่ อยากให้เขาคิดเองว่าจะทำอะไร พาทำกันเอง เดือนนั้นเดือนนี้จะทำอะไร”

 

อ่านบันทึกการเรียนรู้ : ชุมชนรีเทิร์น

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง