ลักษิกา ผลพิมาย
อาจารย์พี่เลี้ยง
ประวัติและผลงาน

พี่เลี้ยงกลุ่มเด็กรักษ์ทุ่งอ.ลักษิกาจากลูกศิษย์สู่อาจารย์:ต้นกล้าในป่าใหญ่
รายละเอียด:โครงการค่ายเยาวชน "เติมฝัน พลังเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าในป่าใหญ่" ปี 2
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพานิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

วันที่ 21-24 ก.ค. 2556
นางสาวลักษิกา ผลพิมาย อาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง จ ประจวบคีรีขันธ์